Make your own free website on Tripod.com
MPC Online - " Komputer merupakan salah satu perkakasan yang paling berguna pernah dicipta oleh manusia
selain daripada kereta dan telefon kerana ia sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh manusia sejagat "