@hakcipta terpelihara / copyright Majalah PC - A&Z Publisher Sdn Bhd 1999-2003.
Kemaskini pada April 25, 2003