Asas VoIP
Oleh Eina Uzir

Walau bagaimana banyak teknologi internet terbaru, anda tidak perlu mahir untuk menggunakan VoIP (percakapan menerusi web). Namun begitu kejayaan anda menggunakan perantara baru ini adalah bergantung kepada pemilihan perkakasan yang betul, pengetahuan asas mengenai teknologi akan membantu dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

VoIP membawa maksud "suara menerusi IP" di mana IP bermaksud protokol Internet, iaitu sebuah piawai penyiaran yang mengawal bagaimana maklumat dihantar menerusi internet. Walaupun IP menjayakan internet, tetapi penyiaran suara adalah agak kompleks.

Piawai IP memberikan keupayaan kepada sebarang komputer untuk memecahkan maklumat kepada paket digital data dan menghantar paket data kepada komputer lain yang juga menggunakan IP. Piawai lain iaitu TCP (Transmission Control Protocol) akan memeriksa paket-paket ini jika terdapat sebarang kerosakan dan memberitahu pengguna bahawa ia tidak boleh dihantar. Dengan itu kedua-dua piawai ini dirujuk sebagai TCP/IP.

Paket data terdapat dalam pelbagai saiz dan dihantar dalam cara padanan yang tersusun untuk sambungan rangkaian dan tidak berkaitan dengan kandungannya. Isyarat telefon menggunakan litar suis yang menyediakan laluan aliran maklumat secara berterusan dan tidak menurut paket data yang berasingan.

Siaran berasaskan paket tidak memberi masalah kepada fail data termasuklah rakaman yang dikendalikan untuk ditulis kepada CD-ROM. Segala bunyi akan dipecahkan kepada bit maklumat yang diagihkan menerusi beberapa paket dan dibentuk semula setelah diterima oleh penerima dan dibentuk kepada aliran bunyi. Jika rangkaian mengalami kesesakan maka siaran suara tersebut akan tertangguh dan ia akan terputus jika terlalu lama terhenti.

Jika fail bunyi tersebut besar maka ia akan mengambil ruang yang besar dalam talian internet dan mengakibatkan talian sesak. Dengan itu adalah lebih baik fail bunyi dihantar menerusi saluran 56Kbps dan mampatkan fail tersbeut sebelum menghantarnya.

Apabila hendak berhubungan dengan masa nyata (real-time) maka ia hendaklah mempunyai ciri yang hampir sama dengan penggilan telefon biasa. Dengan itu dua komputer yang bersambung hendaklah bersambung secara terus dan mampu menukar paket-paket data dengan pantas dan cekap.

Untuk menghasilkan kepantasan dan kecekapan yang dikehendaki, sebuah teknologi kecekapan rangkaian telah dibangunkan iaitu Asynchronous Transport Mode (ATM). Teknologi ini menyokong pelbagai kaedah perkhidmatan dan ia akan memberikan keutamaan kepada aliran bunyi atau suara berbanding dengan data apabila berlakunya kesesakan. ATM juga menggunakan paket yang kecil dan tetap berbanding dengan paket lain yang berubah-ubah.

Walaupun ATM mahal dan tidak selalu digunakan tetapi ia merupakan keadah yang baik untuk VoIP. Malah penggunaan ATM akan memudahkan dan meningkatkan penggunaan VoIP secara menyeluruh. Satu lagi pilihan untuk meningkatkan VoIP ialah penggunaan talian telefon biasa dalam sesetengah penghantaran menerusi rangkaian.